PRIVACY BELEID

Dit is het privacy beleid van Caravanstalling Brasser

Caravanstalling Brasser respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Caravanstalling Brasser heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Caravanstalling Brasser.

DELEN MET DERDEN

Caravanstalling Brasser zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL VERBINDING

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier of inventarisatieformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Caravanstalling Brasser gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@caravanstallingbrasser.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

PERSOONSGEGEVENS

Caravanstalling Brasser kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Caravanstalling Brasser en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Caravanstalling Brasser verstrekt. Bij Caravanstalling Brasser kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. U kunt hierbij denken aan het kenteken van uw caravan/vouwwagen/paardentrailer/boot en de afmetingen (lengte en breedte) hiervan.

Caravanstalling Brasser verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kan Caravanstalling Brasser uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de voortgang van uw opdracht en over de dienstverlening van Caravanstalling Brasser.  Caravanstalling Brasser bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Caravanstalling Brasser zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

COOKIES

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Caravanstalling Brasser maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Caravanstalling Brasser maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

GOOGLE ANALYTICS

Caravanstalling Brasser heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Caravanstalling Brasser maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Caravanstalling Brasser heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Caravanstalling Brasser heeft hier geen invloed op.

INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@caravanstallingbrasser.nl.  Caravanstalling Brasser zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DISCLAIMER

Caravanstalling Brasser is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

VRAGEN?

https://www.caravanstallingbrasser.nl is de website van Caravanstalling Brasser. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37087915. E-mailadres: info@caravanstallingbrasser.nl